Pic đầu và pic cuối nhìn hơi dư sáng quá bác ! Mẫu rất đáng yêu, nhất là đôi mắt ! ^^