Đúng... làm cái lens zoom cho tiện. Đầu tư 1 lần rồi thôi ;))