Nếu đã lười vác theo nhiều lens với tháo ra lắp vào thì bán hết rồi đầu tư vào 16 70 đi bác, lens 18-105 chất lượng ảnh không tốt lắm