Chưa bao giờ lens cho A6000 đa dạng và phong phú như bây giờ. Mình chọn bộ 3 sigma (trio sigma): Sigma 16mm f1.4, Sigma 30mm f1.4, Sigma 56mm f1.4