Mình đang dùng A6000 với len cz 24mm. Rất là ok luôn đó! Thử xem