yêu quá đi ạ! trẻ con hiếu động chắc bác phải mất công lắm nhỉ