Sắp tới mình dự định tìm 1 con Côlpix A để đút túi cho tiện, thấy màu bạc cũng sexy đáng yêu. Mình thích cái độ chi tiết của Nikon.

Ricoh GR được mọi người khen nhiều hơn, nhưng mình lại ko hợp...