các bác nhìn ở khóe môi có màu trắng lấn vô .. làm sao để tẩy hết cái màu trắng về với hồng dc . ...