Theo em bác nên đăng nhập ngay từ trang chủ của diễn đàn thì sẽ không bị yêu cầu đăng nhập khi vào các box.