Năm nay AV Show hoành tráng quá, em lại có dịp ở SG tham gia show, không phải đi công tác như mấy năm rồi. Lại sắp gặp anh em audio photo, yeah yeah.