Bạn định đi chính xác ngày mấy tháng 7. Mình cũng đang dự định qua thăm lại nè. Có gì kết hợp đi chung