Con này tia đẹp quá, chụp phơi đêm đẹp, hoa lá cành có vẻ không hợp lắm, màu hơi rực. Em còm rồi nhé