Em tạm hiểu ý bác muốn hỏi khi chụp phong cảnh hoặc chân dung thì setup thế nào? Bình thường, tiêu cự 85 ít sử dụng để chụp phong cảnh (không phải vì không chụp được) mà vì góc nhìn khá hẹp. Ngược...