Em ko chắc lắm nhưng có thể, bác có thuê hostel hay có host nhà?