em có ý kiến như thế này ạh:
_ Nếu chỉ là chuyến sáng tác do Huawei hỗ trợ thì ảnh từ HW9 do các thành viên sẽ trùng lắp khá nhiều gây giảm hiệu quả rõ rệt
_ Mỗi thành viên sẽ có phong cách chụp...