Hưawei là thương hiệu mạnh của TQ, nhưng samsung thì uy tín hơn bạn ơi