Nên có chương trình ưu đãi giá đặc biệt dành cho TV abcd để show tính năng nổi trội là chụp ảnh của dòng ĐT Huawei P9 này trong suốt thời gian dài, chứ không chỉ là vài trăm ảnh trong 1 chuyến sáng...