Khá đồng cảm với bác, bác sang Canada thì ở đâu vậy vậy chúng mình giao lưu em đang ở Montreal, Qc