chả có cách nào.
1. nếu là khách chỉ lấy file, ko in, b phải đưa chất lượng cao nhất.
2. nếu khách in ra, b bắt buộc phải để res 300 thì in ra ảnh của b mới nét, việc scan và xử lý lại quá dễ...