Bro nghe nói Việtnam ham to chưa ? Đừng nói trình độ thế này thế kia, đám Tây có viết dân Việt "dễ dàng đánh đổi lợi ích to lớn trong tương lai để vồ vập lợi ích nhỏ nhặt ở trước mắt" quả không sai.