Chào các bac, em cũng như nhiều bác ở đây đều làm dịch vụ.Em xin kinh nghiệm của 1 số bác cách giảm chất lượng file ảnh thẻ đủ để trả cho khách mà khách đi scan chỗ khác hình xấu, mờ không đẹp để...