Chác các bác

Chả là em mới được ông bạn cho con máy ảnh cũ Nikon D700 (body only)
Em thì cũng biết qua qua về máy nikon vì cũng có vài tháng cầm Nikon D7000 rồi.(bán lâu rồi)
Có lẽ có duyên gì...