Em đang sài thằng Canon...mà cũng muốn chuyển qua Nikon lắm rồi, màu của Canon có phần thua Nikon.