Tìm kiếm:

Type: Posts; User: zeldabio

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. ảnh quá đẹp. khi nào mới chụp được như vậy :)

    ảnh quá đẹp. khi nào mới chụp được như vậy :)
  2. ảnh nét quá...ko biết khi nào mới đạt được đẳng...

    ảnh nét quá...ko biết khi nào mới đạt được đẳng cấp này :)
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2