Nếu bạn mới biết về DSLR thì nên học lớp Cơ bản trước, sau đó học 3 lớp kia trong vòng 1 tháng thì tốt hơn. Nếu bạn có kiến thức cơ bản rồi, muốn hệ thống thì học luôn mấy lớp cho nhanh. Nhưng khối...