Góp vui với các pác :)
Em không có ong, ruổi, chỉ có chuồn chuồn
Cũng chỉ chụp bằng Canon SX 500 thôi ạ, thèm lắm mấy cái Macro...