Bác cũng như tớ độc diễn một mình 1 topic bên box ảnh người thân :D. Cũng ko bỏ đc diễn đàn vì nó là khởi nguồn của đam mê ảnh của mình.

Em K01 này tớ cũng săn mà thấy khó tìm. Trước giờ dòng...