thấy mấy bác hoa lá em cũng máu quá, mạn phép up vài tấm với các bác chơi
http://static.flickr.com/8108/8659328987_995bab02a4_z.jpg

http://static.flickr.com/8103/8659331427_e08bfe909d_z.jpg
...