Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tommeow

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://c3.staticflickr.com/9/8396/29852983690_996...

  https://c3.staticflickr.com/9/8396/29852983690_996c8129f1_b.jpg
 2. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://c6.staticflickr.com/9/8618/30063899741_b1e...

  https://c6.staticflickr.com/9/8618/30063899741_b1e5933b2b_c.jpg
 3. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://c3.staticflickr.com/6/5690/30033481522_afb...

  https://c3.staticflickr.com/6/5690/30033481522_afb6ce9356_c.jpg
 4. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://c1.staticflickr.com/6/5185/30112923936_cb6...

  https://c1.staticflickr.com/6/5185/30112923936_cb6bb0d692_c.jpg
 5. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://c7.staticflickr.com/6/5513/30112886046_39b...

  https://c7.staticflickr.com/6/5513/30112886046_39b143b9b0_c.jpg
 6. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://c3.staticflickr.com/9/8549/30112835986_7a3...

  https://c3.staticflickr.com/9/8549/30112835986_7a3db82d0f_c.jpg
 7. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  X1...

  X1
  https://c3.staticflickr.com/6/5036/30112750506_81f0d12e3a_c.jpg
 8. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://c7.staticflickr.com/8/7539/27673963094_4a9...

  https://c7.staticflickr.com/8/7539/27673963094_4a9dcecddc_z.jpg
 9. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Fuji F40fd...

  Fuji F40fd
  https://farm2.staticflickr.com/1537/25787792233_c9d4ae44cd_z.jpg
 10. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://farm2.staticflickr.com/1596/26198932781_c7...

  https://farm2.staticflickr.com/1596/26198932781_c7299615e7_c.jpg
 11. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Macro Fuji F40fd...

  Macro Fuji F40fd
  https://farm2.staticflickr.com/1661/25978307790_4e7c8a1d89.jpg
 12. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  https://farm1.staticflickr.com/540/19267582804_212...

  https://farm1.staticflickr.com/540/19267582804_212b90fb63_c.jpg
 13. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  pentax A30...

  pentax A30
  https://farm1.staticflickr.com/524/19703483959_7558e56be8_c.jpg
 14. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Fuji S6000fd...

  Fuji S6000fd
  https://c2.staticflickr.com/6/5348/17647569386_82d0c1b403.jpg
 15. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Góp ảnh với Fuji S6000fd...

  Góp ảnh với Fuji S6000fd
  https://c2.staticflickr.com/6/5448/17486736449_6fec815050_z.jpg
 16. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Close-up với macro lens Sigma AML-1...

  Close-up với macro lens Sigma AML-1
  https://farm9.staticflickr.com/8568/16197995074_59bb7647d2_z.jpg
 17. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Sony V3...

  Sony V3
  https://farm8.staticflickr.com/7563/16113592578_52f976e8a8_c.jpg
  https://farm9.staticflickr.com/8672/16301132125_8e4a6f2096_c.jpg
 18. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Đây-chất foveon : Hình này chụp raw ==>jpeg...

  Đây-chất foveon :
  Hình này chụp raw ==>jpeg
  http://i285.photobucket.com/albums/ll53/tommeow/SIGMA%20DP1/47c75c95-4804-49c7-88af-b58b6693efea_zpsca101b01.jpg
 19. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Sony V3 ...

  Sony V3

  http://i285.photobucket.com/albums/ll53/tommeow/Sony%20V3/4ce8c920-744a-415b-94dd-941e7f95ecfc_zps567f84fc.jpg
 20. Trả lời
  1,349
  Lần xem
  117,298

  Sony V3 ...

  Sony V3

  http://i285.photobucket.com/albums/ll53/tommeow/Sony%20V3/efc3b01d-7a7a-4623-a67a-bea1d0140ba7_zps5f81d79f.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 20 / 20