K-01 là lựa chọn tốt khi bạn muốn có 1 chiếc máy đẹp, gọn, có thể thường xuyên đem theo người. Còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng theo mình so chất ảnh và giá cả hiện nay, K-01 đơn giản là không có...