Em có con Canon IXUS 300HS mà chụp không đẹp được như vậy