ảnh rất đẹp nhưng không biết máy có mặc tiền không :v !