K 01 dưới tay máy của các bác thể hiện đẹp quá. Em cũng máu 1 con 2nd mà ko thể tìm nổi màu trắng với màu đen, toàn màu vàng hic