trời ơi các bác giết e rồi...thực sự là 1 nâng cấp quá đỉnh.