@skd: Chúc anh có niềm vui mới. Thấy bác vẫn chụp đều là em mừng rồi.

Nhìn ảnh thì em hiểu ý "thay đổi" của già New là cái món Trúc Bạch kia. Hàng ngày cứ Bia Hà Nội mãi rồi nên đổi gió làm tí...