k5ii+ kit

Mới cầm máy. Yêu pentax mất roài

https://farm6.staticflickr.com/5585/14720838860_fb08826a59_b.jpg