West : Cục foie gras to chà bá thế :)
Aimazi : Ủa a là chủ tiệm bánh à :), mua bánh đeo máy ảnh Pentax dc giảm giá hok anh