Em cũng mới lấy em K5 IIs, đang loay hoay quá, các bác cho hỏi cách set auto ISO cho em này ở mode Av với.
Ngoài ra em cũng chưa chọn được điểm lấy net khác (luôn ở trung tâm).
Cảm ơn các bác nhiều.