Mình không bán đồ, chỉ muốn mua đồ, post lên Phú Quang hay Khánh Long cũng chẳng được. 50 post thì quá nhiều!