Em có cái S5 IS thui, chưa dám lên DLSR (chỉ dám mơ 450D thui àh), chắc học vẫn được chứ hả