chào bạn mình thích con 100 này của bạn.mình có 50Fa f1.4 còn hộp đầy đủ.có thể trao đổi với bạn dc không?.giá cả thế nào bạn cứ cho mình biết.cám ơn bạn