Góp ý của lylycat cũng rất tích cực, các bác liên quan cũng nên cân nhắc xem sao! Không nên đợi tình trạng này tràn lan để rồi mất kiểm soát hay buông lỏng.
Ai cũng đều có tính cách riêng của mình,...