Ngồi xem ảnh của các Bác mà lại nghĩ đến mình. Bon chen giữa cái xã hội này, cày cuốc kiếm tiền, đôi khi lại chẳng bằng 1 giây phút trong nững bức ảnh này