Bức ảnh chụp bằng Yashica T4 , checkin tại cây vông đồng đang nổi tiếng ở Huế trong bối cảnh phim Mắt Biếc
https://drive.google.com/file/d/1yORBqzQIBD_UkAtWqthdBCzmbCZRasz9/view?usp=drivesdk