Dạo này hết chụp chọt và 1 phần cũng đang cần ít vốn làm ăn nên thanh lý toàn bộ lens và máy.
Leica M8: máy màu đen, hoạt đồng hoàn hảo, ngoại hình đẹp chỉ trừ cái nắp máy bị trầy do không dùng bao...