Bài viết hay quá. Rất bổ ích cho những người mới như m. Tks chủ thớt nhiều nhé