@duongquang: Sao bác tài thế, không quen biết mà chụp được nhiều ảnh với mẫu xinh quá là xinh