Khi còn "mông lung quá" thì chắc chắn không nên đầu tư gì.

Đăng ký theo học các lớp nhiếp ảnh, tham gia nhóm nhiếp ảnh offline, chọn một diễn đàn nhiếp ảnh tham gia, để có cơ hội học hỏi, giao lưu...