Chúc các bác năm mới hạnh phúc
https://c7.staticflickr.com/1/741/31940764326_c7cfd2179f_b.jpgNoel 2016 by kien nguyen, trên Flickr
https://c4.staticflickr.com/1/581/31859871691_a18d72ac8e_b.jpgNoel...