bác vào topic của 2 máy trên, thấy hình các bác đã chụp í, rồi xem thích con nào thì hốt thôi.

Khuyên bác nên đi theo Fuji vì hiện nay hệ len đã rất tốt rùi6